Kruh umělců houslařů

Kruh umělců houslařů (KUH) sdružuje profesionální houslaře, smyčcaře a restaurátory smyčcových hudebních nástrojů. Členství předpokládá vysoce kvalitní uměleckou houslařskou práci a odbornou úroveň, což jsou stěžejní hodnoty, které utvářejí prestiž Kruhu. Není cílem KUH sdružit co nejvíce houslařů, nýbrž pouze ty nejlepší. Členství v KUH je určitým vyznamenáním a oceněním kvalit houslaře a je jeho dobrou vizitkou na veřejnosti.