Organizace ( KUH )

Kruh umělců houslařů působí na území České Republiky a její sídlo je v Praze, na adrese předsedy. KUH je jednou ze sekcí Asociace hudebních umělců a vědců ( dále AHUV ). AHUV je registrována u ministerstva kultury ČR.

KUH je nevýdělečným občanským sdružením, vystupuje jako právnická osoba s vlastní právní subjektivitou a na veřejnosti ji zastupuje předseda výboru, případně jeho pověřený zástupce.

V čele KUH stojí nejméně sedmičlenný výbor, podle potřeby doplněný interprety - členy AHUV. Volba výboru je prováděna valným shromážděním všech členů KUH tajným hlasováním. Volební období je dvouleté.

Předseda: Jan Sokol

Místopředseda: František Kůs

Pokladník: Jan Špidlen

Současné složení výboru:
Bronislav Bursík, František Kůs, Jan Kužel, Luboš Oubrecht, Vaclav Pikrt, Tomáš Pilař, Jan Pötzl, Jan Richter, Jan Sokol, Jan Špidlen, Karel Vávra.