WWW rozcestník

Alliance je organizace zabývající se udržitelností rostlinných druhů potřebných k výrobě hudebních nástrojů a smyčců a také partner organizací, které používání těchto materiálů regulují (např. CITES).
www.alliance-usa.org

Entente Internationale des Maitres Luthiers et Archetiers (EILA) je mezinárodní asociace houslařů a smyčcařů.
www.eila.org

le Groupement des Luthiers et Archetiers d’Art de France je francouzký houslařský a smyčcařský svaz.
www.glaaf.fr

Association des luthiers et archetiers pour le développement de la facture instrumentale (ALADFI) je francouzká houslařská asociace.
www.aladfi.com

Violin Society of America (VSA) je americká houslařská asociace.
www.vsaweb.org

American Federation of Violin and Bow Makers (AFVBM) je americká federace houslařů a smyčcařů.
www.afvbm.org

Verband Deutscher Geigenbauer und Bogenmacher e.v. (VDG) je německý houslařský svaz.
www.geigenbauerverband.de

Eben!Holz e.V. je německá organizace k ochraně ohrožených druhů potřebných k výrobě hudebních nástrojů.
www.eben-holz.org

International Pernambuco Conservation Iniciative (IPCI) jsou organizace k ochraně a pěstování fernambuku.
www.ipci-usa.org, www.ipci-canada.org, www.ipci-deutschland.org

The British Violin Making Association (BVMA) je britská houslařská asociace.
www.bvma.org.uk

Schweizer Verband der Geigenbauer und Bogenmacher (SVGB) je švýcarská houslařská asociace.
www.geigenbauer.ch

Verband Österreichischer Geigenbauer je rakouská houslařská asociace.
www.geigenbauverband.at

Housle.cz je server (nejen) o smyčcových hudebních nástrojích.
www.housle.cz